За нас

През 2010 година фирма Емкогаз разшири дейността си и на територията на Гърция, чрез сервиза си в град Атина. Използвайки предишния си натрупан опит и съобразявайки се със спецификата на гръцкия пазар, положителните резултати не закасняват.

 

Сервиза разполага с апаратура за диагностика, за почти всички европейски марки автомобили(ВMW DIS,VAG-COM,VAS,Mercedes Star Diagnose,Renault Can Clip,PeugeotCitroen Lexia,Toyota,
 чрез която се  гарантира прецизна настройка и проверка състоянието на  двигателя, чрез измерване на отработените газове и  сканиране на бордовия компютьр.
Емкогаз е един от малкото газсервизи в Гърция, лицензиран от  2000г. и притежаващ всички необходими документи, база, апаратура и инструменти по най-новите европейски изисквания.

 

На пазара на автогазови системи има и такива с много ниско качество и съответно ниски цени, при които след монтажа възникват множество проблеми, свързани със загуба мощността на автомобила, неочаквано преминаване на бензин, висок разход на газ и други. Поради тази причина ние от Емко-газ Ви предлагаме консултация,  включваща запознаване с  всички предлагани системи на пазара, анализ на техните технически характеристики, ценова съпоставка и съдействие при избор на на най- оптималния вариант газова система, съобразен със възможностите на Вашия автомобил и определения бюджет.

 

 

Издаваме всички необходими документи за ползване на автогазови уредби, необходими за извършване на технически преглед. 

 

Монтажа на всяка газова система се извършва в съотведствие с всички производствени  изисквания и с индивидуално отношение при настройката на всеки автомобил, налагаща необходимоста от редица тестове при различна натовареност на двигателя и различна скорост на автомобила. Настройка се прави както, сатционарно, така и в движение, и при скорост над 130 км./ч