Природен газ CNG

Природен газ - метан


Природен газ - метан – известен  още като CNG (Compressed Natural Gas. Метанът (CH4) е около 90%. Останалите съставки са:
Етан С2Н6, Пропан С3Н8 и малки  количества по-тежки въглеводороди като Пентан С5Н12, Хексан С6Н14 и други.


Предимства:
-  По – ниската цена – близо три пъти по-евтин от бензина.
-  Безспорен е екологичният ефект от използването на метана като гориво. В пъти се отделят по-малко замърсителни компоненти във въздуха. Краен продукт от изгарянето му е въглероден диоксид (двуокис) и вода.


- Поради чистотата при изгаряне пробегът между смяна на масло и маслен филтър може да се удължи.
-  Увеличава живота на двигателя. Високото октаново число не позволява появата на детонационно горене, водещо до механично износване.
-  Няма миещи свойства, това намалява износването на двигателя.
-  Природния газ и въздуха имат еднакви агрегатни състояния т.е. добро смесообразуване и съответно качеството на горивната смес в отделните цилиндри се различава много по-малко в сравнение с течните горива.


-  Безопасен – по-лек от въздуха, отлита в атмосферата, трудно се събира във взривоопасна концентрация, а резервоарите, в които се съхранява поради спецификата си са всъщност най-здравия елемент от автомобила.
-  Разпространен в достатъчни количества не създаващи притеснения за криза. 
Недостатъци:
- Основен недостатък на природния газ, използван като гориво в ДВГ е ниската обемна концентрация на енергия т.е. топлината, отделена при изгарянето на един литър природен газ е многократно по-малка от тази, отделена при изгарянето на един литър бензин.
Ето защо, за да може да се използва за автомобилно гориво, природния газ се сгъстява до 200-220 atm и се пълни в специални бутилки. Те са изработени от легирана стомана или леки сплави, заздравени със стоманени нишки и са практически неразрушими в условията на експлоатация т.е. напълно обезопасени.

 

- Метановите уредби обикновено добавят още 70 - 100 кг (в заредено състояние) на вашия автомобил. Добавяйки повече товар на окачването и спирачките, имайте предвид опасноста от преждевременното им износване.
- При каране на метан автомобилът губи около 10% от мощноста си. При неправилен монтаж или натройки числото може значително да се увеличи.
- Губите доста пространство от багажника на автомобила заради бутилките.
- Мрежата със станции за зареждане е все още слабо развита.

 

Крайният избор е изцяло субективен - зависи от първоначалната инвестиция, изминаваните километри годишно, склонноста към компромис за по-бавното ускорение на автомобила и намаления обем на багажника му.