Дизел на природен газ CNG

Природен газ на автомобил с дизелов двигател

 

Дизеловият двигател е многократно по-надежден и здрав от бензиновия. По самия си замисъл той е много по-натоварен и изискванията към него са високи.


Един от основните фактори за по-продължителния живот  на дизеловия двигателя е неговото смазване
Големи производители на двигатели, който предлагат хибриди за работа на дизел и метан, посочват че може дори да се увеличи пробегът преди смяна на масло.


Това означава, че колата с дизело-метан ще има масло с по-високи характеристики по-дълго време, т.е моторът ще може да изпълнява своите функции в по-добри условия.


Използването на природен газ със сигурност ще се увеличава в бъдеще, особено поради засилените темпове на изчирпване на петрола в световен мащаб.