Газови бутилки

MSM GAS Ltd

MSM GAS Ltd

MSM GAS Ltd

МСМ ГАЗ ООД

 

Дружеството е учредено през 1999г. с основна цел – производство и търговия с бутилки за пропан-бутан ( LPG ) за вграждане в автомобилни газови уредби и за бита.
Към настоящия момент се произвежда голяма гама от типоразмери –цилиндрични , тороидални , битови и туристически.


От 2004 г. в Дружеството е въведена и се поддържа Система за управление на качеството съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001. Произвежданата продукция е в съответствие с изискванията на съответните продуктови сертификати , а именно :                                                                 за бутилки за пропан – бутан за вграждане в автомобилни газови уредби – съгласно Правило ЕСЕ 67 R–01на ООН относно одобряване на специфично оборудване за моторни превозни средства използващи втечнени газове като гориво в техните двигатели.


Дружеството разполага с производствена база и собствени изпитателни лаборатории и сертифициран персонал по производството – съгласно БДС EN 287-1 и БДС EN 1418 и контрола на изделията – съгласно БДС EN 473 и БДС EN ISO 9712 – RT , VT , LT.