Аванс процесор

Всяко гориво се характеризира със специфична скорост на горене. Максималната скорост на горене на бензиновата гориво-въздушна смес е 600 м/сек, на пропан-бутановата - около 450 м/сек, а на метановата - около 350 м/сек. Като цяло скоростта на горене на гориво-въздушната смес на алтернативните горива е по-ниска от тази на бензиновата гориво-въздушна смес. Поради тази причина бензинов двигател с вътрешно горене губи част от ефективността си при работа с алтернативни горива. Също така, температурата на изгорелите газове на алтернативните горива е по-висока от температурата на изгорелите газове на бензиновата гориво-въздушна смес. От това следва повишено термично натоварване и изгаряне на клапаните и клапановите гнезда. Решението на тези проблеми става чрез промяна на ъгъла на запалване на горивната смес. Когато ъгъла на запалване е по-голям, т.е. имаме по-голямо предварение, по-бавно горящите алтернативни горива изгарят изцяло по-време на работния ход на буталото. В следствие на това температурата на изгорелите газове спада и по този начин имаме максимално превръщане на топлина енергия в механична работа. Оптималното изгаряне на гориво-въздушна смес води до повишаване на мощността на двигателя, намаляване на разхода на гориво и  предпазване на клапаните и клапановите гнезда от изгаряне. За оптималното изгаряне на гориво-въздушната смес на алтернативните горива (пропан-бутан и метан) на бензиновия двигател трябва да се монтира аванс процесор.

Α.Ε.Β.

Α.Ε.Β.

 

Timing advance processor известен като аванс процесор е външно устройство, което служи за допълнително предварение ъгъла на запалване.  Аванс процесора е необходим за компенсиране по високото октаново число на пропан бутана и метана.Аванс процесора  е снабден с превключватели, с които фиксирано се задава точния градус на изпреварването. Необходима е персонална настройка за различните автомобили.. Съществуват и програмируеми аванс процесори, при които се настройва различен градус на подаване на искрата в зависимост от оборотите. При автомобили с повече от една повишаваща бобина трябва да се монтират съответния брой аванс процесори.
Предлаганите от нас аванс процесори  са  на фирма АЕВ